Välja präst

Att anordna en begravning är ofta något som kräver en hel del planering och engagemang. Det är flera olika saker som ska fixas med och det krävs att man både lägger lite tid och energi på att få till det hela. Anlitar man en begravningsbyrå för att få hjälp med planeringen är det inte lika mycket som man själv behöver tänka på. Men det ska fortfarande göras. 

Ett av alla de moment som man bör tänka på är att välja präst. Det är alltså inte bara nödvändigt att hitta en begravningsplats eller kyrka där begravningen och ceremonin ska hållas. Utan ni måste även hitta en präst som ni tycker om och som finns tillgänglig under önskat datum.

Det enklaste sättet att hitta en präst är att med hjälp av en begravningsbyrå se vilka som finns tillgängliga i ditt område. Byrån kommer att kunna ge dig en lista över präster som de arbetar med och som är tillgängliga på begravningsdagen. De kommer även kunna ge dig sina erfarenheter från att tidigare ha arbetat med prästerna och kan nog hjälpa dig hitta en präst som passar just er.

Du kan också leta på nätet eller höra dig bland vänner, släkt och bekanta och ta fram en egen lista över potentiella präster i ditt område. När du har hittat några möjliga kandidater kan du läsa om dem på deras webbplatser eller ringa dem för att få mer information och boka in ett möte med dem för att få lära känna dem lite mer.

När du väljer en präst är det viktigt att du känner dig bekväm med honom eller henne. Den här personen kommer att hjälpa dig genom en av de svåraste perioderna i ditt liv, så det är viktigt att du känner att du kan lita på hen.

När du har valt en präst kan begravningsbyrån hjälpa dig med resten av planeringen av begravningsceremonin. De kan hjälpa dig att hitta en lämplig plats, beställa blommor och ta hand om alla andra detaljer som måste ordnas.

Att planera en begravning kan vara en svår och stressig tid. Men med hjälp av en begravningsbyrå kan det bli mycket enklare. De tar hand om allting åt dig så att du kan fokusera på din sorgeprocess. Prästen finns sedan även där vid din sida och kan bistå med själsligt stöd och hjälp att hantera sorgen.

Kyrklig eller borgerlig begravning

Något som kan vara bra att veta om är att det idag även är möjligt för dig att välja om begravningen ska hållas av just en präst eller om ni istället vill att den hålls av en annan begravningsförrättare. Detta är dock endast möjligt om ni väljer att anordna en borgerlig begravning, det vill säga en begravning som inte sker i Svenska kyrkans ordning. 

Om ni väljer att ha en borgerlig begravning har ni med andra ord lite mer fria tyglar att själva bestämma var ceremonin ska hållas, vad den ska innehålla, och vem som ska hålla i ceremonin. Vill ni däremot att begravningen ska vara kyrklig och hållas enligt Svenska kyrkans ordning krävs det att ceremonin hålls av en präst.

Om du vill kan du också hålla begravningsceremonin själv. Det viktigaste är att begravningsceremonin återspeglar dina önskemål och den avlidnes personlighet. Men för att hålla en kyrklig begravning så behöver du hjälp från en präst som kommer att stå för majoriteten av ceremonin i kyrkan.

Vid en begravning är det vanligt att det finns en tydlig ordning, dvs. ett tryckt program som visar vad som kommer att hända under hela ceremonin och vem som kommer att tala när. Detta underlättar för alla inblandade och innebär att du kan planera ceremonin tillsammans med de andra deltagarna i förväg.