Limhamns kyrka

Har en nära anhörig till dig nyligen avlidit? Var denna nära anhöriga bosatt eller skriven i Malmö, och hade som sin högsta önskan att få bli begraven i Malmö men på en plats nära havet? Frågar du oss finns det då ingen annan plats som passar bättre att anordna en gravsättning och begravning på än just Limhamns kyrka. 

Limhamns kyrka ligger nämligen i Limhamn, vilket i sig är en central men havsnära stadsdel i Västra Malmö. De som begravs vid Limhamns kyrka kommer alltså att få vila precis intill havet, samtidigt som deras själar kan känna lugn och ro av att de har nära till deras kvarlevande anhöriga. Den fina, röda tegelklädda kyrkan har funnits där sen år 1980 och tenderar fortfarande att besökas ofta.

Limhamns församling

För de som har en nära anhörig, kollega, kompis, familjemedlem eller släkting som begravts på Limhamns kyrka är det väldigt nära att ta sig mellan församlingen och gravplatsen för ett besök. Limhamns församling ligger nämligen bara några kvarter bort och erbjuder dig därmed en behaglig upplevelse trots den tunga sorg som ofta kommer med besöket.

Tack vare församlingshusets nära läge till havet är det många som känner att de där kan andas ut och hämta ny, frisk luft efter ett besök på gravplatsen vid kyrkan. Det finns trevlig personal som bemöter dig med värme under ditt besök, och så har du tillgång till den service som är nödvändig. Limhamns kyrka och församling i Malmö bringar ro till själen för samtliga.