Borgerlig begravning i Malmö

Vill du anordna en begravning där ni själva får lite svängrum och fria tyglar när det kommer till hur själva begravningsceremonin ska se ut och vad den ska innehålla? Då är det en borgerlig begravning ni ska anordna. Med borgerlig begravning menas en begravning där det inte längre finns något krav på att man ska följa den Svenska kyrkans ordning och riktlinjer. 

Utan istället har ni alla möjligheter att skapa ett högst personligt och stämningsfullt avsked på det sätt som stämmer överens med såväl den avlidnes önskemål som med de önskemål ni nära anhöriga har. Ni behöver inte ta hänsyn till den speciella ordningen som man annars måste följa vid en kyrklig begravningsceremoni, utan kan göra alla val på egen hand.

Att tänka på vid anordnande av borgerlig begravning

En stor anledning till att allt fler väljer att anordna borgerliga begravningar idag är just för att man vill ha möjligheten att få till en så personlig ceremoni som möjligt. Man vill att begravningen ska kunna spegla den avlidne på ett unikt sätt, där man själv får utforma en ceremoni enligt det som passar den avlidne mer specifikt. 

Det finns alltså inga regler, riktlinjer, lagar eller krav som man måste följa eller uppfylla. Utan snarare så innebär det att man kan välja att lägga upp det precis på det sätt som man vill. Och det alltså oavsett om man gör det på egen hand eller anlitar en begravningsbyrå. Värt att nämna är dock att även de som tillhör Svenska kyrkan kan ha borgerliga begravningar.

Traditionell eller helt unik

Ett av alla de val ni kan göra om ni valt att anordna en borgerlig begravning är om begravningen i alla fall ska vara traditionell och följa vissa vanliga riktlinjer, eller om den ska göras helt personlig. Vid valet av att anordna en helt personlig borgerlig begravning i Malmö kan ni välja allt ifrån musik, plats och klädsel till psalmer, upplägg, tema, och så vidare.